Medicinski nadzor

Medicinski nadzor

Kada bi vas neko pitao, da li je skuplji dan u bolnici, ili medicinski nadzor u vašoj kući, šta biste na to pitanje odgovorili?4 Medicinski nadzor

Većina ljudi, barem kod nas, ima pogrešno mišljenje da je kućno lečenje skuplje od bolničkog. To nije tačno, i u svetu odavno postoji praksa da se ljudi leče kod svojih kuća, što ima dosta prednosti.

Pre svega, oslobađaju se bolnički kapaciteti koji su često ograničeni, posebno u slučaju određenih vanrednih situacija, kao što su pandemije i slično. Pored toga, svaki čovek nerado dane provodi u bolnici, i želi da se što pre vrati svojoj kući.

Ipak, za neka stanja se mora biti u zdravstvenim ustanovama, kao što je obavljanje određene operacije, recimo. Međutim, kada lekar to dozvoli, moguće je preći na negu koja se obavlja u kućnim uslovima.

Kod svoje kuće imaćete sav potreban medicinski nadzor, što znači da o vama brine naš kompletan tim, a isti čine: lekari svih mogućih specijalnosti, medicinske i patronažne sestre, kao i drugo osoblje koje pruža razne medicinske usluge.

Medicinski nadzor znači da ćete imati praćenje, i to svakodnevno, kako napreduje oporavak nakon operacije, ili dijagnostike bolesti, zatim, na koji način reagujete na terapiju koja vam je prepisana, imate li nus pojave, neka neželjena dejstva ili tegobe.

Za vas je važno da znate da niste prepušteni sami sebi, već da su stručna lica tu, u svakom trenutku i to bukvalno, da izađu na teren i da vas pregledaju, ako se iznenada jave neke tegobe. Pored toga, uobičajeno je da vas svaki dan obilazi medicinska ili patronažna sestra, a po dogovoru, ona može da bude prisutna svih dvadeset i četiri časa dnevno.

Ovo je često slučaj sa bolesnicima koji su starije osobe, ili su teško pokretni ili sasvim nepoketni. Isto se dešava i sa osobama koje su imale saobraćajne nesreće i slično.

Medicinski nadzor je koristan i za lakša stanja, da ih tako nazovemo, kada ste prikovani za postelju usled problema sa kičmom. Tada je jako teško ustati iz kreveta i čak i otići do toaleta. U svemu tome može da nam pomogne medicinska sestra koja boravi kod nas. Pored toga, ona nam aplicira injekcije koje je prepisao lekar.

Lekar nas obilazi, prati naš oporavak, reakciju na lekove, i po potrebi menja terapiju i slično. Ako je potrebno da se obave dodatni pregledi koji ipak nisu mogući u kućnim uslovima, tada je dobro iskoristiti usluge sanitetskog prevoza pacijenata. Ovo je veoma važno, jer ćete najmodernjim vozilima biti prebačeni od svog doma do zdravstvene ustanove, gde će biti obavljena složenija i komplikovanija dijagnostika, kao što je snimanje magnetnom rezonancom ili skenerom, na primer. U tu grupu spadaju i rendgen snimanja i slično.

Nakon toga, bezbedno se vraćate kući, i o vama nastavlja da brine tim naših stručnjaka, tako da se osećate sigurno i bezbedno u svakom trenutku. Članovi vaše porodice mogu da odahnu, jer iako imaju najbolju volju i dovoljno vremena, oni nisu medicinsko osoblje, tako da ne bi mogli da vam pruže adekvatnu negu, kao što mogu stručna lica MEDIC KUĆNE NEGE.